شنبه 29 شهريور ماه 1399 ساعت 12:17
وب سايت مرکزي
خبر /
معاون آموزشي وزارت علوم در نشست مجازي روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اعلام کرد: ترکيب کلاس هاي حضوري و غير حضوري، محتمل ترين سناريو براي ترم جديد تحصيلي دانشگاه ها / يکشنبه 22 تير 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
معاون آموزشي وزارت علوم در نشست مجازي روساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اعلام کرد:
ترکيب کلاس هاي حضوري و غير حضوري، محتمل ترين سناريو براي ترم جديد تحصيلي دانشگاه هادکتر علي خاکي صديق، معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با اشاره به لزوم بهبود زيرساخت هاي آموزشي براي ترم آينده تحصيلي در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: کاستي‌هاي آموزش مجازي در ماه هاي اخير نبايد در ترم هاي آينده تکرار شود و کلاس هاي حضوري و غير حضوري، محتمل ترين سناريو براي ترم جديد تحصيلي دانشگاه ها است. 

به گزارش روابط عمومي مجتمع و به نقل از اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در نشست مجازي روساي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور که صبح امروز، شنبه، ۲۱ تيرماه ۱۳۹۹ با حضوردکتر منصور غلامي، وزير علوم تحقيقات و فناوري، معاونان وزارتخانه و روساي دانشگاه هاي سراسر کشور به صورت وبينار، در سالن شهداي جهاد علمي وزارت علوم و با موضوع بررسي وضعيت آموزش عالي در سال پيش رو برگزار شد دکتر خاکي صديق با اشاره به لزوم هم‌فکري در خصوص برنامه آموزشي فصل تابستان و نيم سال تحصيلي ۹۹-۴۰۰ اظهار داشت: آموزش عالي در کمتر از ۵ ماه، مسيري را طي کرد که به طور طبيعي چند سال طول مي‌کشيد و هم‌ اکنون در اکثر مراکز آموزشي، از زيرساخت هاي حداقلي آموزش مجازي برخوردار هستيم. البته برخي مراکز از توان حداکثري خوبي برخوردار هستند اما از حيث امکانات حداقلي مي توان گفت که اکثريت مراکز از آن برخوردار هستند.
وي با اشاره به زيرساخت هاي موجود در آموزش عالي کشور خاطرنشان کرد: در بحث نرم¬افزاري، سخت افزاري، آموزش هيئت علمي، دانشجو و کارکنان و تطابق قوانين با شرايط جديد اقدامات خوبي صورت گرفته، اما همچنان به توجه و بروز رساني در اين بخش نياز داريم.
دکتر خاکي صديق افزود: در خصوص امتحانات نيز به واسطه گزارش هاي دريافتي از دانشگاهها در جريان امور قرار داريم و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصي گزارش نشده است.
معاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينکه توانستيم تهديد کرونا را به فرصتي براي رو آوردن به آموزشهاي نوين تبديل کنيم، در خصوص برنامه هاي پيش روي آموزش عالي گفت: نکته نخست اين است که بايستي از فرصت تابستان در زمينه بهبود زيرساخت ها، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و آموزش تخصصي استفاده بهينه کرده و امکانات خود را تکميل کنيم. کاستيهاي پيش از اين در زمينه آموزش مجازي نبايد در ترم آينده تکرار شود.
وي افزود: همچنين در راستاي مشارکت جمعي و هم افزايي دانشگاهها از دانشگاه هاي معين و برخوردار درخواست کرديم تا به کمک دانشگاه هاي کمتر برخوردار بروند. اين کمک مي تواند در مواردي همچون برگزاري آزمون، تسهيل در تبادل اعضاي هيات علمي و دانشجويان مهمان در دانشگاه هاي نزديک باشد. اين فرصت همکاري آموزش عالي در سطح ملي، بدون شک مورد قضاوت آيندگان درباره کارنامه ما قرار خواهد گرفت.
دکتر خاکي صديق در ادامه به تشريح برنامه آموزشي براي نيمسال تحصيلي ۹۹-۴۰۰ پرداخت و گفت: تداوم بيماري کرونا قطعي است و ما بايد خود را براي تداوم اين شرايط آماده کنيم. البته تصميم نهايي در خصوص تداوم اين شرايط با ستاد ملي مبارزه با کرونا است اما ما بايد خود را براي تداوم اين شرايط آماده نگه داريم.
وي در ادامه گفت: خوشبختانه ميزان مناسبي از زيرساختها در آموزش الکترونيک ايجاد شده و سال تحصيلي از ۱۵ شهريورماه آغاز مي شود ولي اين تاريخ، اسمي است و دانشگاهها با توجه به شرايط خود ممکن است زودتر يا ديرتر سال تحصيلي خود را شروع کنند و توصيه ما اين است که تا جايي که ممکن است تاريخ شروع سال تحصيلي به ۱۵ شهريور نزديکتر و يا زودتر از آن باشد.
دکترخاکي صديق در خصوص دانشجويان نوورود خاطرنشان کرد: به مقررات آموزشي جديدي در زمينه تسهيلات دانشجويان نوورود نياز داريم. يکي از راهکارها، مهمان شدن دانشجوها در مناطق نزديک سکونت خودشان است. سناريوهاي آموزشي متفاوتي براي قرار گرفتن در شرايط مختلف در نظر گرفته شده، اما محتمل ترين سناريو از نظر ما ترکيب کلاس هاي حضوري و غير حضوري است.
وي افزود: نکته بعدي در خصوص اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه ها است. آنها کارمندان دولت هستند و از قوانين کشوري تبعيت مي کنند. کارکنان بايد در محل کار حاضر باشند مگر اينکه مقام مسئول يعني رئيس دانشگاه ضرورت ديگري را اتخاذ کنند.
معاون آموزشي وزارت علوم در پايان اظهار داشت: براي ترم هاي آينده، بايد آموزش الکترونيکي نهادينه شده باشد. اکنون با حجم فراوان تقاضا براي ارائه آموزش هاي مجازي روبرو هستيم و موضوع ضروري در اين زمينه، ورود مراکز آموزشي به ترم هاي آينده، با زيرساختهاي مناسب است.
دکتر خاکي صديق تاکيد کرد: براي ترم هاي آينده، بايد تلاش کنيم تا آموزش الکترونيکي نهادينه شده باشد. اکنون با حجم فراوان تقاضا براي ارائه آموزش هاي مجازي در دانشگاه ها روبرو هستيم و ضروري است که ورود مراکز آموزشي داوطلب با زيرساختهاي مناسب باشد.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.