شنبه 29 شهريور ماه 1399 ساعت 13:18
وب سايت مرکزي
خبر /
مسابقه احکام و تفسير سوره جمعه ويژه کارکنان توسط دفتر نهاد رهبري و امور فرهنگي مجتمع برگزار شد / سه شنبه 17 تير 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
مسابقه احکام و تفسير سوره جمعه ويژه کارکنان   با همکاري دفتر نهاد رهبري و امور فرهنگي مجتمع برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مجتمع مسابفه احکام و تفسير سوره جمعه  ويژه کارکنان مورخ 19 و 26 خرداد با رعايت موارد بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.شايان ذکر است در رشته احکام، خانم معصومه رشيدي، آقاي يدالله سيلاني، خانم محبوبه وحيدي  و آقاي محمد امين سام نژاد به ترتيب رتبه اول تا سوم را کسب کردند. آقاي سيلاني و خانم وحيدي به طور مشترک حائز رتبه دوم شدند. 
همچنين در رشته تفسير سوره جمعه، آقاي يدالله سيلاني، آقاي مجتبي صادقيان و خانم محبوبه وحيدي، خانم معصومه رشيدي و خانم محبوبه حسين زاده به ترتيب رتبه اول تا سوم را کسب کردند. گفتني است آقاي صادقيان، خانم وحيدي و رشيدي به طور مشترک دوم شدند.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.