چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399 ساعت 20:09
وب سايت مرکزي
روابط عمومي / شماره تلفن هاي ضروري /

رديف

واحد سازماني

شماره تلفن

داخلي

1

دفتر رئيس

44215659 (034) کد

110

2

معاون توسعه و پشتيباني

44211959

115

3

معاون آموزشي

44210734

111

4

دفتر نمايندگي نهاد رهبري

44210564

113

5

آموزش کل

44210371 

122

6

حراست

44215675

105

7

امور مالي

44210736

114

8

دفتر فني

44210053

121

9

تاسيسات

44210053

121

10

کارگزيني

44210347

116

11

روابط عمومي

44210348

124

12

امور دانشجويي

(رفاهي و کانون ها و انجمن ها و خوابگاه)
44210369
(روابط عمومي)
44210348

124

13

امور فرهنگي

44210348

124

14

بخش رياضي

44215674

106

15

بخش جهانگردي

44215674

107

16

دفتر خوابگاه دانشگاه

(شهرک دوستي)
44340061

 

17

کتابخانه

-

 

18

خدمات ماشيني 

44216377  

103

19

امور شهريه

  -

103

20

انفورماتيک

44216377

103

21

بودجه - دفتر جذب وکميته انضباطي

44211959

 

22

گروه رياضي

44215674

106

23

گروه آمار

44215674

106

24

گروه علوم کامپيوتر

44215674

106

25

گروه زبان انگليسي

44215674

107

26

گروه جهانگردي

44215674

107

27

گروه فناوري اطلاعات

44210370

 

28

گروه صنايع

44210370

 

29

گروه مکانيک

44210370

 

30

آزمايشگاه

44216299

 

31

دبيرخانه

-

118

32

انتظامات

44215868 

 

33

 سلف سرويس

44210348

 123

34

کارپردازي

44214370

120

35

آبدارخانه

-

117 معماري
 108خوارزمي

36

انبار

-

 

37

صندوق پستي

314-76615

 

38

وب سايت مجتمع

www.bam.ac.ir

 

39

ايميل مجتمع

info@bam.ac.ir

 

40

آدرس مجتمع

بم، بزرگراه خليج فارس، مجتمع آموزش عالي

 

41

کد پستي

14477-76613

 


تاريخ بروزرساني  1399/02/16


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.